Optimalisering persleiding afvalwatersysteem Haarlemmermeer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland zocht naar een nieuwe inrichting van de behandeling van afvalwater in de regio Haarlemmermeer. Dit vanwege datering en slijtage van de zuivering in Aalsmeer.

Het project Optimalisering Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer (OPAH) is hieruit ontstaan. Dit project omvat renovatie en nieuwbouw van zuiveringen, rioolgemalen en kilometers aanleg van nieuwe persleidingen om het afvalwater van huishoudens en bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer naar de zuivering in Zwaanshoek te verpompen.

Na onderzoek bleek echter dat het efficiënter was om het afvalwater te verpompen naar de grotere zuivering in Zwaanshoek in plaats van renovatie. Een traject van aanleg van nieuwe persleidingen en het uitvoeren van een uitbreiding op bestaande zuiveringen was het gevolg.

Taken

Het Hoogheemraadschap formuleerde een duurzaam, vooruitstrevend en uitdagend takenpakket;
• Duurzame leidingsystemen
• Stipte bouwtijd essentieel, AWZI Aalsmeer ging uit bedrijf
• Oplossen praktische knelpunten
• Tijdens aanvoer verkeersoverlast beperken

Oplossing

Profilplast Pipesystems heeft 8.000meter aan HDPE leidingwerk en toebehoren geleverd. Dit alles in d800 en d630 en SDR 17, 13,6 en 11. Het gebruikte materiaal de PE100 van Simona is een kwalitatief hoogwaardig virgin materiaal. Dit specifieke virgin materiaal is ook opgenomen in de PE100 plus association lijst. Een instantie die alleen geteste en kwalitatief hoogwaardige PE materiaal, waarvan een bewezen levensduur te garanderen valt, opneemt in haar lijst.

PE100 leidingsystemen worden vaak gebruikt bij het transport van afvalwater. Redenen hiervan zijn de chemische resistentie van het materiaal, goede hydraulische eigenschappen en de slijtvastheid van het materiaal. Daarnaast is PE100 uitermate geschikt voor boven- en ondergrondse toepassingen en kennen ze een lange levensduur. PE100 kent in vergelijking met ander materiaal een economisch voordelige levensduur.

Tijdens de aanvoer was het belangrijk om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken. Profilplast Pipesytems heeft dit gerealiseerd door een maatwerk oplossing en on-site begeleiding. In samenspraak met GMB civiel, Profilplast Pipesystems, Simona en de gemeente Haarlemmermeer is de verkeersoverlast ten tijde van het aanleggen van de leidingen naar tevredenheid beperkt. Hierdoor werd een optimaal rendement gehaald in het JIT (just-in-time) lossen op drukke punten en speciale tijdsloten.

Een van de uitdagingen van dit project was het realiseren van vele 2D bochten in korte tijd. Deze bochten waren nodig voor het verwezenlijken van een efficiënt leidingsysteem. Dit is geen standaardproduct. Een samenwerking tussen Profilplast Pipesystems en Simona heeft uiteindelijk geleid tot het realiseren van deze custom- made bocht, speciaal voor dit project.

Project OPAH is inmiddels naar volle tevredenheid gerealiseerd. De nieuwe werkwijze zorgt er voor dat het beheer voor Rijnland makkelijker is en men veel kostenefficiënter te werk gaat.

Terug naar archief